بخشنامه بانک مرکزی در خصوص روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز خودروهای وارداتی

»»بخشنامه بانک مرکزی در خصوص روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز خودروهای وارداتی

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز خودروهای وارداتی

بانک مرکزی ایران طی بخشنامه ای خطاب به کلیه بانکها روش اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان خودرو را در خصوص ثبت سفارش های بانکی به شرح ذیل اعلام کرد:

” در ارتباط با ثبت سفارش های بانکی (اعم از بانکی و نیمایی) واردات خودرو که دارای قبض انبار صادره تا مورخ 1397/05/16 می باشد، آن بانک می بایستی پس از دریافت تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی تا نرخ اسکناس ارز مزبور در سامانه سنا در روز ترخیص، نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای گمرک ج.ا.ا اقدام نمایند”.

 

توسط |2020-10-12T14:27:30+00:00اکتبر 12th, 2020|اخبار|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه